DISPOSABLE LATEX GLOVES POWDER-FREE

$9.75 price_excluding_tax

https://youtu.be/2iDIbQTJ5MQ

 

100 Pcs Quality latex Gloves Powder-Free, Soft and touch likes human skin, stretchable and elastic as returns to a same shape, fitting to the hand nicely. Withstand 100% Acetone, 99% Isopropyl Alcohol, other chemical of salons and resist Lacquer thinners.

Description

100 Pcs Quality latex Gloves Powder-Free, Soft and touch likes human skin, stretchable and elastic as returns to a same shape, fitting to the hand nicely. Withstand 100% Acetone, 99% Isopropyl Alcohol, other chemical of salons and resist Lacquer thinners.

100 chiếc Găng tay cao su chất lượng Không có bột, mềm mại và chạm vào như da người, có thể co giãn và đàn hồi khi trở lại hình dạng cũ, vừa vặn với bàn tay. Chịu được 100% Acetone, 99% Isopropyl Alcohol, các hóa chất khác của tiệm Salon và chống lại chất pha loãng Lacquer.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “DISPOSABLE LATEX GLOVES POWDER-FREE”